Afisa2016./2017.mācību gadā makulatūras vākšanā iesaistījās 88 843 dalībnieki no 388 izglītības iestādēm. Kopumā savāktas 1228 tonnas un 237 kg makulatūras, kas ir par 13% vairāk nekā pērn. Bērnu savāktā makulatūra nogādāta pārstrādē un uz šo brīdi jau ir pārtapusi jaunā papīrā un citos celulozes šķiedras materiālos – olu bretēs, tapetēs vai kartonā.
Makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” godalgas izcīnīja Ķekavas vidusskola, iegūstot 1.vietu kopvērtējumā par savāktām 27,9 tonnām makulatūras, 2.vieta Daugavpils Centra vidusskolai par savāktām 26,7 tonnām makulatūras un 3.vietu ieguva Ādažu vidusskola par savāktām 24,1 tonnām makulatūras.
Konkursa uzvarētāji atbilstoši savāktajam makulatūras daudzumam uz vienu mācību iestādes audzēkni ir Pāvilostas Svētā Pētera un Pāvila evaņģēliski Luteriskās draudzes Svētdienas skola, kuras katrs audzēknis savācis vidēji 384 kg makulatūras. Otrā vieta Brenguļu sākumskolai, kuras audzēkņi savākuši vidēji 288 kg makulatūras uz katru skolas audzēkni, savukārt trešo vietu ieguva Saldus pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Graudiņš”, savācot vidēji 246 kg makulatūras uz katru audzēkni.

 

 

 


Makulatūras pārstrāde ļauj ievērojami saglabāt dabas vērtības, jo jauna papīra izgatavošanai no makulatūras nepieciešams par 70% mazāk enerģijas un par 60% mazāk ūdens, salīdzinot ar papīra ražošanu no koksnes.Pārstrādājot papīru, tiek samazinātas tāduklimata izmaiņu veicinošo gāzu kā CO2 – par 900 g./kg., N02 un SO2 emisijas gaisā, kā arī novērsta ūdens piesārņošana ar hlora savienojumiem no balināšanas iekārtām. Konkursā “Tīrai Latvijai!” 2016./2017.mācību gada ietvaros bērnu savāktā makulatūra pārstrādāta 944,7 tonnās jauna papīra, kas ļāvis 19650 kokiem vai nu palikt dabā, vai tikt izmantotiem citu, vērtīgāku koka produktu radīšanai. Tādējādi tiks saglabāti vairāki hektāri mežu platību, kas ik gadu ražos 23,6 tonnas skābekļa. Turklāt tiks samazināti globālās sasilšana tempi, absorbējot siltumnīcefekta gāzes – oglekļa dioksīda CO2– emisijas par 117,9 tonnām ik gadu.
Plašāka informācija par makulatūras vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai!” rezultātiem, Latvijas reģionu sniegumu, kā arī uzvarētāju saraksts atrodams “Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv.
Konkursa dalībnieku oficiālā apbalvošana norisināsies vides festivālā “Tīrai Latvijai!”, kas šogad lieliem un maziem zaļi domājošiem apmeklētājiem durvis vērs 26.maijā pie Tērvetes dabas parka.