Papīrfabrika „Līgatne” par brīvu savāks izlietoto makulatūru un izmantos to pārstrādei, veidojot jaunus papīra izstrādājumus: biroja papīrus, mākslas papīrus, iepakojuma materiālus, papīra čaulas, u.c.

Kā arī bez maksas iznīcināsim konfidenciālos papīrus, tos pilnīgi izšķīdinot ūdenī ar hidrošķaidītāja palīdzību. Pāris minūtēs papīrs būs sadalījies šķiedrās un teksts būs pilnīgi neatjaunojami izzudis. Iznīcināto dokumentu šķiedras arī tiks izmantotas kā izejviela jauna papīra ražošanai.

Šis ir lielisks risinājums valsts iestādēm, lai izpildītu Ministru kabineta 2010.gada 23.jūlijā rīkojuma Nr.422 noteikumus.

Nododot izlietotos papīra izstrādājumus „Papīrfabrikai „Līgatne””, jūs:

būsiet rīkojušies saimnieciski un videi draudzīgi;
atbalstīsiet Latvijas ekonomiku, jo no Jūsu savāktās makulatūras tiek saražots un eksportēts papīrs
iegūsiet ērtu risinājumu makulatūras savākšanai;
Valts iestādes nodrošinās MK rīkojuma Nr.422 izpildi attiecībā uz papīru!
Izlietotais papīrs ir lielisks resurss. Papīra ražošana no makulatūras saglabā mežu platības no izciršanas, ļauj ietaupīt enerģiju un samazina izmešus gaisā un ūdenī, kas saistīta ar celulozes vārīšanu.
40% no visiem sadzīves atkritumiem sastāda papīrs (avīzes, grāmatas, biroja papīrs, iesaiņojuma papīrs, kartona kastes,..). Parasti tas tiek samests kopā ar visiem citiem atkritumiem atkritumu grozā. Izlietotais papīrs un kartona iepakojums ir laba izejviela papīra ražošanai. Ja šis izlietotais papīrs tiek nodots papīrfabrikai, gandrīz uz pusi mazāk paliek atkritumu, tātad gandrīz uz pusi samazinās maksa par atkritumu izvešanas pakalpojumu.

Kad esat izsaiņojuši kartona kasti, izlasījuši laikrakstus un žurnālus, dokuments kļuvis nevajadzīgs, uz galda stāv tukša sulas paka vai Jums ir radies kāds cits, vairs nelietojams papīra un kartona izstrādājums, neizmetiet to vienkārši atkritumu grozā!

Ja šis izlietotais papīrs nonāk izgāztuvē, atkritumiem sadaloties, rodas cilvēku un dzīvnieku veselībai kaitīgas gāzes, tiek piesārņots pazemes un virszemes ūdens un degradējas augsne. Izgāztuves aizņem lielas platības. Iedzīvotāju skaitam pieaugot, atkritumu daudzums un resursu patēriņš arī pieaug, bet apdzīvošanai piemērota teritorija nemainās. Līdz ar to, ja nerūpēsimies par atkritumu samazināšanu, mums būs jāmeklē papildus vietas atkritumu noglabāšanai.
Mūsu padoms ir – makulatūru uzkrājiet, tad dodiet ziņu mums, un mēs aizbrauksim tai pakaļ. Nelielas skaviņas, ar kurām saspraustas pāris lapas, mūs netraucēs.

Search terms:

  • līgatnes papīrfabrika
  • makulatūra
  • makulatūras nodošana
  • makulatūra lv
  • makulatūras pieņemšana
  • līgatnes papīrs
  • www makulatura lv
  • makulatūras nodošana rīgā
  • makulatūras pieņemšanas punkti
  • makulatūras nodošanas punkti