Makulatura.lv logo ml

  Papīrs ruļļos GSM ruļļa platums ruļļa diamets
 IP90R84 Ietinamais papīrs 90g 84cm 90 84 120
  Papīrs loksnēs   lokšņu izmēri
IP90L64X84 Ietinamais papīrs 64x84 90 64x84
IP90L60X84 Ietinamais papīrs 60x84 90 60x84
  Citi papīra izstrādājumi      
2PPx9*8JDp Piezimju papīrs 9x9x8 mix 80    
  Zīmēšanas papīrs - A4 (175 loksnes) 120