LigatnePaper FULL

  Papīrs ruļļos GSM ruļļa platums ruļļa diamets
 IP80R84 Ietinamais papīrs 80g 84cm 80 84 120
  Papīrs loksnēs   lokšņu izmēri
IP80L64X84 Ietinamais papīrs 64x84 80 64x84
IP80L60X84 Ietinamais papīrs 60x84 80 60x84
  Citi papīra izstrādājumi      
2PPx9*8JDp Piezimju papīrs 9x9x8 mix 80    
  Zīmēšanas papīrs - A4 (175 loksnes) 120